Andy Warhol

(Pittsburg 1928 – Nova York 1987)

Andy Warhol va ser l’artista plàstic per excel·lència, del pop art, corrent artística dels anys 50 i 60 inspirada en la cultura de masses.

Va estudiar art i en el seva última època es va dedicar  al dibuix publicitari per a revistes com Vogue i Harper’s Bazaar.

Quasi sempre introduïa a les seves pintures algun element o imatge de l’entorn quotidià. Va eliminar, progressivament, qualsevol tret expressionista de la seva obra fins a reduir-la a una repetició seriada d’un element popular procedent de la cultura de masses, del món consumista o dels mitjans de comunicació. A partir de 1962 va fer servir la reproducció sistemàtica, per serigrafia, de mites i personatges molt coneguts. I també de productes utilitzats en aquells moments.

De la seva obra destaca Electric chair, les Llaunes de sopa Campbell i les sèries dedicades a Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor o Mao Tse-tung.

Més informació a Viquipèdia.

Exemples de la seva obra: