Participants 2020-2021

Al musART participa tota la comunitat educativa, des de l’etapa d’Infantil fins a Cicles Formatius . Aquí detallem la feina que farà cada etapa.

INFANTIL

A Infantil volem dissenyar un parell de murals on aparegui la natura, de la que hem de tenir cura i, nosaltres ho fem reciclant material.

Es proposa fer un arbre on les fulles siguin una peça de roba que ja no utilitzem (un mitjó, una samarreta…)

També es poden fer flors i plantes amb taps de plàstic, oueres pintades…

Per exemple:

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL I MITJÀ

Ens centrarem en els 4 elements clàssics de la natura: FOC, TERRA, AIGUA I AIRE. Sense els quatre elements de la natura la vida no seria possible i gràcies a ells hi ha tots els altres elements existents a la Terra.

Es poden treballar dos elements en cada cicle, o bé els quatre elements en cada un.

Tant CICLE INICIAL com CICLE MITJÀ poden elaborar, per exemple, un mural basat en cada un dels elements assignats.

Per exemple:

CICLE SUPERIOR PRIMÀRIA

A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA podem dissenyar animals fets amb material reciclat; l’escala cromàtica dels colors; retrats..

Per exemple:

ESO

1r i 2n cicle de l’ESO

Es proposa fer una instal·lació i/o mural on a partir del material reciclat utilitzat es denunciï la contaminació produïda per residus plàstics, de paper, electrònics… L’ESO elaborarà el plafó introductori.

Per exemple:

Exemple de plafons:

CFGM

Cicles se centrarà en el disseny i edició del material de difusió de l’exposició: el tarjetó d’inauguració i el cartell. També, des de Cicles, s’introduirà i actualitzarà la informació del lloc web www.musart.cat