Edició 2021

Aquesta és la quarta edició de Musart i la segona edició dins el programa araART del Departament d’educació. Amb la una forta voluntat de que continuï el projecte, tot i ser conscients de la realitat que hi ha a les escoles a causa de la COVID-19 i tot el que implica per al nostre projecte: impossibilitat de fer sortides fora del centre, impossibilitat de fer visites guiades a la nostra exposició; a més, es complica l’actuació de l’agent extern, en el nostre cas l’Escola d’Art i Disseny de Reus.

Aquesta edició, la temàtica del Musart estarà centrada d’acord amb la línea del centre, l’ecologia integral.

Creiem que és una bona opció per treballar la conscienciació i sensibilització davant el canvi climàtic i totes les conseqüències que se’n deriven, entre elles la pobresa. Reciclem i reutilitzem els residus que generem i, utilitzem el llenguatge artístic per explicar-ho i per  denunciar l’excés de residus que generem. El llenguatge artístic inclou la música i la dansa, així, el cicle que vulgui, pot preparar alguna cançó acompanyada d’una coreografia senzilla.

Musart 2021 vol potenciar:

  • La producció artística respectant el medi ambient i utilitzant-la com a crítica o denúncia social. En la línia que hem començat aquest curs, es proposa treballar el projecte a partir de material reciclat. En el món de l’art, l’ús i la transformació de material reciclat en  produccions  artístiques i en altres objectes útils es coneix com a Upcycled Art.
  • El projecte s’inspira en l’obra d’artistes com Yuken Teruya, Mary Ellen Croteau, Leslie Parke, Aurélie Volsy o Alex Cardona.
  • Material reciclat: ampolles de plàstic, taps de plàstic, envasos, roba per reciclar, rotlles de paper de WC i de cuina buits, bosses de paper i/o de plàstic… i qualsevol objecte que tinguem per llençar i que pugui reutilitzar-se en la creació artística.
  • Enllaços d’exemples de cançons sobre el reciclatge:

OBRES TREBALLADES

musART 2020-2021