musART 2017-2018

En aquesta primera edició s’hi van exposar les produccions artístiques fetes per l’alumnat del centre des de la matèria de Visual i Plàstica. Cada cicle educatiu va treballar l’obra d’un o més artistes: Educació Infantil va treballar sis obres de Joan Miró; Cicle Inicial dues obres cubistes de Picasso i dos murals de Keith Haring; Cicle Mitjà va treballar frescos de Giotto, l’obra d’Arcimboldo i dues obres de Paul Klee; Cicle Superior es va centrar en l’obra de Van Gogh i en la d’Andy Warhol. Pel que fa a Secundària, l’alumnat va treballar la producció artística d’Edward Munch i la de Piet Mondrian. La part teòrica es va completar amb l’execució, per part de l’alumnat, de l’adaptació, en alguns casos i, de la reproducció, en d’altres, de les obres estudiades.

La mostra va incloure un àmbit dedicat a un artista local. L’objectiu és donar a conèixer artistes de Reus, que siguin contemporanis i/o que segueixin la línia predominant de les produccions artístiques treballades. Tenint en compte l’àmplia cronologia dels treballs de tots els cicles i, per posar en valor artistes importants i de qualitat, però potser menys coneguts pel públic en general, per aquesta primera edició del projecte es va escollit a Ramon Ferran, reconegut pintor, gravador, escultor i medallista de Reus.

Els textos introductoris, que acompanyaven les produccions artístiques de l’alumnat, oferien les dades biogràfiques bàsiques dels artistes estudiats i la contextualització de la seva obra. Les cartel·les de l’exposició mostraven el seu títol de l’obra original, l’any que va ser executada i la tècnica emprada i, un codi QR que ampliava informació de l’artista.

Des de la matèria de Tecnologia, es va elaborar una maqueta de l’escola on s’indicaven els espais expositius, per ajudar a orientar al visitant. I, des dels Cicles Formatius es va dissenyar el logo.

Instal·lació

Visita