Participants 2021-2022

Enguany, és la cinquena edició d’aquest projecte i, com ja s’ha fet des de l’inici, hi ha col·laborat l’alumnat, el professorat i les famílies de l’escola. El nostre projecte, a més, fa tres anys que forma part del programa d’innovació educativa araART del Departament d’Educació.

El nom del projecte, musART, ja dona moltes pistes. És la suma de museu i art. És un projecte de la nostra escola que s’inicia amb la idea de convertir el centre en un museu. Volem posar en valor l’art que volem que sigui un element transversal, que afavoreixi l’aprenentatge i que estigui present més enllà de la matèria de Visual i Plàstica.

El tema d’aquest curs és CONTINENTS, MAPES I RECORREGUTS VITALS.

El fil conductor són els cinc continents que els hem entès com punts d’arribada, de sortida de persones, de llocs d’acollida, de llocs d’explotació…però també continents amb països que proveeixen mà d’obra, matèries primeres, productes elaborats…països que produeixen enormes quantitats de residus de tot tipus… Aquesta pila de roba n’és un bon exemple.

Tot això ho hem treballat des de diferents matèries: medi-Ciències Socials, Religió, Català, Castellà, Tecnologia són les que han tingut més pes. Tot aquest treball fet l’hem exposat utilitzant el llenguatge artístic.

HALL

En aquest espai tota la comunitat educativa i tots els visitants, estan convidats a deixar petjada.

Hem exposat els cinc continents que són el fil conductor d’aquesta edició. Les MALETES simbolitzen els viatges i moviments continus que tots fem i ens permeten visualitzar molt gràficament D’ON SOM.

En aquest espai, cadascú pot agafar un paper, escriure-hi el seu nom i amb una agulla de cap clavar-lo al seu continent d’origen.

Aquest fet ens pot fer reflexionar dels moviments que les persones han fet pel món, bé sigui per necessitat, per obligació o per altres factors més personals.

A la pantalla es projecta un vídeo, fet per alumnes de 4t d’ESO, on es mostren les diferents llengües maternes presents a l’escola. És una manera molt clara de fer visible la diversitat lingüística i cultural que tenim i que ve marcada pel lloc d’origen de cadascú de nosaltres.

ESO

Part 1

A l’ESO s’ha treballat el recorregut que fa la roba que portem.

D’una banda hem partit de la pregunta ON VA A PARAR LA ROBA QUE LLENCEM? I, de l’altra, ens hem centrat en L’EXPLOTACIÓ LABORAL A LA INDÚSTRIA TÈXTIL.

Després de treballar sobre l’abocador il·legal de roba en què s’ha convertit el Desert d’Atacama es va decidir plasmar-ho en un mural i en unes instal·lacions molt simples però impactants: piles de roba.

El mural conté textos argumentatius, fets pe que expliquen com el Desert d’Atacama s’ha convertit en un enorme abocador de roba usada. Cada dia arriben, al port d’Iquique contenidors amb tones de roba que s’acumulen i que van envaint el desert. Només una part d’aquesta roba es recupera i es ven en mercats de segona mà d’Amèrica Llatina però l’altra part acaba llençada al desert. Aquest mural, juntament amb la pila de roba, vol ser una denúncia de com la moda ràpida i de baix cost (fast fashion) és nociu per al medi ambient.

L’altra part del mural mostra articles d’opinió sobre l’explotació laboral a la indústria tèxtil.

Part 2

Després d’haver vist i treballat articles i notícies sobre la situació econòmica i laboral de les treballadores de les empreses del món de la moda, els alumnes de 1r i 4t de l’ESO han reflexionat sobre l’origen de la roba que portem i, en què significa una cosa tant quotidiana com comprar i portar una peça de roba feta fora de la UE.

Tota aquesta reflexió s’ha plasmat en aquest mapamundi. I, en com el mercat tèxtil està colonitzat per les grans marques multinacionals que si us hi fixeu produeixen la roba, majoritàriament, al Sud-Est Asiàtic. Això no és casualitat, totes aquestes multinacionals busquen mà d’obra barata, pagar sous per sota dels mínims, explotar mà d’obra infantil…buscant el seu propi benefici, per tant van en aquells països on no es respecten els drets.

Les etiquetes les han portat alumnes i professors. Els alumnes de 4t les han classificat segons el país d’origen on s’ha fabricat la peça de roba i, s’han ubicat en el mapamundi.

Els mapamundis més petits els han fet els alumnes de 1r d’ESO.

El rètol del mapamundi és prou clar per denunciar la situació i, alhora ajuda a reflexionar sobre la roba que portem.

CICLE SUPERIOR

L’alumnat de cicle superior ha plasmat en aquests mapes els seus recorreguts vitals

Han realitzat dos tipus de mapes, en uns que anomenem “DELS ORÍGENS”, seguint una llegenda de colors, han representat el lloc d’origen dels avis, els pares i d’ ells mateixos.

El segon mapa que hem anomenat “DE VIATGES”, cadascú havia de marcar els recorreguts físics o  viatges, que han realitzat a través del territori proper, o en altres països del món.

Aquest projecte ha estat impulsat per l’escola però ha rebut el recolzament de les famílies ja que l’alumnat ha hagut de  fer recerca dels seus orígens, passant una enquesta a casa del lloc de procedència dels seus avis, paterns i materns, dels seus pares i d’ells mateixos.

Cadascú ha fet servir el mapa que s’ajustava més a les seves necessitats, des d’un plànol de la ciutat fins un planisferi.

Aquesta diversitat ha permès veure les diferents realitats de l’alumnat de la classe i del cicle. D’ON SOM, ON ANEM I sobre tot D’ON VENIM.

S’ha exposat en l’espai comú al voltant dels cinc continents per tal de crear un clima propici de mapes que simbolitzen aquests recorreguts pel món.

Destaquem que el professorat d’altres cicles i la resta de la comunitat educativa també van estar convidats a fer els seus mapes d’origen i de recorregut vital

CICLES INICIAL

Seguint el fil conductor, els continents, mapes i recorreguts vitals, Cicle Inicial ha volgut donar èmfasi al respecte i l’acolliment de totes les persones que habiten el nostre planteta deixant de banda les possibles diferències socials, culturals o econòmiques.

Han volgut representar les connexions entre les persones i  les poblacions mundials sense deixar de banda cap d’elles.

La nostra obra d’art vol mostrar un món que ens acull a tots i totes. Les diferents boles del món gegants representen els nostres orígens, cultures, famílies, històries… són la casa que ens dona caliu i ens deixa ser lliures per créixer com a persones.

El camí de les llufes pintades en “molts colors carn” donen a entendre que no hi ha un únic color per a la pell humana. Potser ens ve al cap, el color beix o crema, que són els colors que acostumem a fer servir més per pintar la pell, però que representen només una part de la població. Les llufes que veiem volen acollir a tothom i, totes caminen cap un mateix món. Aquesta idea té una gran importància: siguem qui siguem, vinguem d’on vinguem a tots/es ens uneixen uns valors respectuosos cap al nostre planeta.

CICLES MITJÀ

A Cicle Mitjà trobem 4 parts: humanae, mapamundi, mapa de Reus i pictograma dels transports.

PART 1: HUMANAE

Aquesta part s’ha treballat des de Visual i Plàstica, a Tutoria i a Religió, com un contingut dedicat a la inclusió, a la diversitat, la lluita contra els estereotips i el racisme, per la convivència i la Pau.

Està basada en el projecte Humanæ, una obra fotogràfica de l’artista Angélica Dass, que es dedica a anar captant en fotografies cares de persones, per documentar els veritables colors de la humanitat enlloc de les falses etiquetes “blanc”, “vermell”, “negre” i “groc”, normalment associades amb la raça.

Es vol superar la idea del “color carn” que quan ho diem a tots ens ve al cap un mateix color concret. Amb aquesta obra es vol dir que no hi ha un sol color de pell, que no hi ha races…tots som éssers humans i el que és important és el respecte.

En el mural hi podem veure:

– Retrats propis o aliens (Tècnica: AQUAREL·LA) Fets amb aquarel·la, sobre una cartolina de base de tons diversos de color “pell”.

– Mosaic cara gegant. (Tècnica: COLLAGE) l’alumnat va portar de casa tot tipus de retalls de paper de color pell (Diferents i variades tonalitats, des del rosa clar al marró fosc..), per posar en valor la unitat de la raça humana.

PART 2: MAPAMUNDI

En aquest Mapamundi es representen les cultures del món i ho hem complementat amb els RECORREGUTS VITALS DE L’OBRA DE SANTA MARIA ROSA MOLAS. Està obert per a que qualsevol visitant de l’exposició pinti i deixi la seva empremta en l’exposició.

Pel voltant trobareu els diferents idiomes que es parlen al cicle.

PART 3: MAPA DE REUS (estrella)

A Matemàtiques hem treballat els itineraris i les coordenades i a Medi Social els plànols.

Amb l’ajuda de les famílies els alumnes van observar quin era el recorregut que feien cada dia per venir a l’escola, dibuixant-ho en un plànol de la nostra ciutat.

Després, es va traslladar a un plànol de coordenades gegant on cada color representa els recorreguts que fa l’alumnat de cada classe.

PART 4: PICTOGRAMA DELS TRANSPORTS

A través dels pictogrames (dins de l’àrea de Matemàtiques), podem observar la quantitat d’alumnes que venen a l’escola a peu, autobús, cotxe, moto o altres.

Farem una enquesta entre els alumnes i cadascú pintarà el pictograma que correspon al mitjà de transport amb que ve cap a l’escola del color de la seva classe, que farem coincidir amb el dels fils que hem posat al plànol de Reus.

CICLES FORMATIUS

Els alumnes de cicles formatius han participat en el disseny de la invitació pel musART.