Disseny dels Pòsters

Aquí veurem el procés creatiu de l’alumnat a l’hora de plantejar els Rètols!